IBCS Top Tien

In Artikelen, DataSights, IBCS by Annemarie

IBCS (International Business Communication Standards) is een set regels en richtlijnen om zakelijke informatie op een begrijpelijke en effectieve manier te presenteren door middel van grafieken en diagrammen (zie ook www.ibcs.com).

Ontwikkeld door Rolf Hichert in opdracht van Philips, met Maurice Verhagen als Hoofd Reporting Services, verantwoordelijk voor het concept en de implementatie van rapportagestandaarden. Hierbij werd gestreefd naar uniformiteit binnen managementrapportages, op een vergelijkbare manier zoals muzieknoten in de muziekbranche zorgen voor gestandaardiseerde communicatie.

De top tien bevat de volgende richtlijnen:

1. Boodschap

Rapporten en presentaties bevatten een boodschap. Presenteer ze bovenaan elke dia of rapportpagina.
2. Titels

Titels identificeren pagina’s, grafieken en tabellen. Noem ten minste organisatorische eenheden, meetwaarden en tijdsperioden.
3. Tijd & structuur

Tijd en structuur zijn de belangrijkste analysevormen. Plaats tijdreeksen horizontaal en structurele vergelijkingen verticaal.
4. Tijdsperioden

Tijdsperioden zoals ‘Jaren’ en ‘Maanden’ moeten worden geïdentificeerd door verschillende categoriebreedtes.
5. Grafieken

Grafieken zijn essentieel voor perceptie. Geef de voorkeur aan kolommen, balken en lijnen boven taarten en meters.
6. Labels

Labels benoemen de datum. Integreer labels voor gegevensreeksen en waarden in grafieken. Probeer waarde-assen en rasterlijnen te vermijden.
7. Scenario’s

Scenario’s vertegenwoordigen de te vergelijken gegevenscategorieën. Gebruik standaardnotaties voor werkelijke, geplande en voorspelde gegevens.
8. Afwijkingen

Afwijkingen verschillen tussen scenario’s. Eénkleurige markeringen voor goede en slechte afwijkingen. Gebruik pijlen voor relatieve afwijkingen.
9. Schaalverdeling

Vergelijkingen vereisen consistente schaalverdelingen. Snijd assen niet af. Gebruik dezelfde schaal voor dezelfde eenheden. Voeg indien nodig schaalaanduiders toe.
10. Accentueren

Accentueren versnelt begrip. Gebruik uniforme indicatoren zoals ellipsen, trendpijlen en verschillende markeringen.