WordPress Multisite met subdirectories ipv subdomeinen

In Artikelen, Bright Webdesign, WordPress Multisite by Annemarie

 1. Voeg de volgende regel toe aan public_html/wp-config.php boven de regel /* That’s all, stop editing! Happy publishing. */:

  /* Multisite */
  define( ‘WP_ALLOW_MULTISITE’, true );

  Sla het bestand op. 2. Selecteer de optie ‘Tools, Netwerk instellen’ in je WordPress dashboard omgeving.

  Neem de instructies voor wp-config.php over met uitzondering van de optie ‘define( ‘SUBDOMAIN_INSTALL’, false );’ en voeg onderstaande tekst toe aan wp-config.php boven de regel /* That’s all, stop editing! Happy publishing. */:

  define( ‘MULTISITE’, true );
  define( ‘SUBDOMAIN_INSTALL’, true );
  define( ‘DOMAIN_CURRENT_SITE’, ‘domeinnaam.nl’ );
  define( ‘PATH_CURRENT_SITE’, ‘/’ );
  define( ‘SITE_ID_CURRENT_SITE’, 1 );
  define( ‘BLOG_ID_CURRENT_SITE’, 1 );


 3. Neem de instructies voor .htaccess over (vervang de huidige tekst):

  RewriteEngine On
  RewriteRule .* – [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
  RewriteBase /
  RewriteRule ^index.php$ – [L]

  add a trailing slash to /wp-admin

  RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
  RewriteRule ^ – [L]
  RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).) $2 [L] RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(..php)$ $2 [L]
  RewriteRule . index.php [L]
  Sla het bestand op.
 4. Log opnieuw in en voeg de gewenste sites toe aan je Multisite.