Tijdens de vacature van de functie ‘senior data-analist’ was ik kennishouder op het gebied van Business Intelligence (verzamelen, analyseren en presenteren gegevens), onder te verdelen in:

– Organisatiestructuur en stakeholders
– Kernactiviteiten en processen
– Systemen
– Metadata
– Datamodel
– Power BI workspaces
– Power BI rapporten
– Kalender (terugkerende) activiteiten

Nadat de vacature vervuld was, heb ik de kennis overgedragen.

Share this Project