Ontwikkelen Power BI Budget vs. Actual dashboard dat inzicht geeft in gebudgetteerde uren vs. geschreven uren op 3 niveau’s.

Opdrachtgever

Plan International Nederland, onderdeel International Programmes.

Doel

 • Inzicht budget vs actual internationale projecten.

Vereisten

 • Inzicht op projectniveau en op team member niveau.
 • Status projecten op basis van einddatum project.
 • Budget vs actual op het niveau van budget, uren en uurtarief.
 • Filter op 3 manager niveau’s en per team member.
 • Filter op programma, project, project nummer, team member rol, stadium en project voortgang.

Werkwijze

 • Verzamelen requirements stakeholders.
 • Vertalen requirements naar ontwerp.
  • Schets rapport met subrapporten.
 • Verzamelen informatie databronnen.
  • Welke data is nodig, waar kan ik deze vinden en hoe kan ik deze data ontsluiten?
  • Hoe verhoudt de data zich tot elkaar?
  • Hoe is het datamodel?
 • Ontsluiten data in Power BI.
  • Dynamics 365 data in Data Warehouse met Azure Synapse Analytics, serverless SQL pool (projectdata).
  • AFAS online (medewerkers, urenregistratie- en projectdata).
 • Transformeren data.
  • Ontwikkelen views Dynamics 365 data in Azure Synapse Analytics.
  • Contact leverancier AFAS online inzake verzoek aanpassingen data.
  • Overige data transformatie in Power Query.
 • Ontwikkelen data model in Power BI.
  • Definiëren relaties Dynamics 365 en AFAS online.
 • Toevoegen velden in Power BI.
  • Organizational chart (DAX).
 • Ontwikkelen dashboard in Power BI in samenspraak met stakeholders.
  • Rapportlayout eenvoudig maar doeltreffend.
 • Aanmaken test workspace, toevoegen test gebruikers.
 • Versiebeheer tijdens ontwikkelfase.
 • Aanmaken live workspace, toevoegen gebruikers.
 • Documentatie, instructie en overdracht.
  • Documentatie in Word.
  • Instructie en overdracht mbv PowerPoint.

Share this Project