Ontwikkelen Power BI Data Quality dashboard dat inzicht geeft in de data kwaliteit van sponsoren.

Opdrachtgever

Plan International Nederland, onderdeel Marketing.

Doel

 • Verbeteren data kwaliteit tbv. data archivering
 • Controle data tbv. sponsor portal
 • Verbeteren response campagnes.

Vereisten

 • Inzicht basisgegevens.
 • Inzicht adresgegevens.
 • Inzicht toezeggingsgegevens

Werkwijze

 • Verzamelen requirements stakeholders.
 • Vertalen requirements naar ontwerp.
  • Schets rapport met subrapporten.
 • Verzamelen informatie databronnen.
  • Welke data is nodig, waar kan ik deze vinden en hoe kan ik deze data ontsluiten?
  • Hoe verhoudt de data zich tot elkaar?
  • Hoe is het datamodel?
 • Ontsluiten data in Power BI.
  • Dynamics 365 data in Data Warehouse met Azure Synapse Analytics, serverless SQL pool (projectdata).
 • Transformeren data.
  • Ontwikkelen views Dynamics 365 data in Azure Synapse Analytics.
  • Overige data transformatie in Power Query.
 • Ontwikkelen dashboard in Power BI in samenspraak met stakeholders.
  • Rapportlayout eenvoudig maar doeltreffend.
 • Aanmaken test workspace, toevoegen test gebruikers.
 • Versiebeheer tijdens ontwikkelfase.
 • Aanmaken live workspace, toevoegen gebruikers.
 • Documentatie, instructie en overdracht.
  • Documentatie in Word.
  • Instructie en overdracht mbv PowerPoint.

Share this Project