Power Query is een gegevensophaal- en transformatietool die beschikbaar is in verschillende Microsoft-producten, zoals Excel, Power BI en Power Automate.

Het stelt gebruikers in staat om gegevens uit verschillende bronnen te importeren, te transformeren en te combineren, waardoor ze gegevens gemakkelijk kunnen voorbereiden en analyseren.

Mogelijkheden

Gegevens importeren

Gebruikers kunnen gegevens importeren uit verschillende bronnen, zoals databases, Excel-bestanden, tekstbestanden, webpagina’s, SharePoint-lijsten, OData-feeds en meer. Power Query biedt een intuïtieve interface om verbinding te maken met de gewenste gegevensbron en de gegevens te importeren.

Gegevenstransformatie

Nadat de gegevens zijn geïmporteerd, kunnen gebruikers verschillende transformaties toepassen om de gegevens aan te passen aan hun behoeften. Ze kunnen kolommen verwijderen, kolommen hernoemen, gegevens filteren, rijen sorteren, gegevens splitsen of samenvoegen, gegevens typen wijzigen, lege waarden opschonen en nog veel meer. Deze transformaties kunnen stapsgewijs worden toegepast en kunnen worden bewerkt en aangepast tijdens het proces.

Gegevenscombinatie

Power Query maakt het mogelijk om gegevens uit verschillende bronnen te combineren en te koppelen. Gebruikers kunnen gegevens uit meerdere tabellen samenvoegen, gegevens uit verschillende bronnen combineren op basis van gemeenschappelijke sleutels, gegevens uitbreiden met nieuwe kolommen op basis van externe bronnen en complexe relaties tussen gegevenstabellen tot stand brengen.

Gegevensmodellering

Gebruikers kunnen het gegevensmodel verfijnen en definiëren tijdens het importproces. Ze kunnen aangepaste kolommen maken op basis van formules, berekende tabellen maken, hiërarchieën definiëren, gegevenstypen wijzigen en andere modelleringsacties uitvoeren.

Automatisering processen

Power Query maakt het mogelijk om import- en transformatiestappen vast te leggen en te bewerken. Dit stelt gebruikers in staat om het proces te automatiseren en de stappen opnieuw toe te passen op nieuwe gegevens of bij het vernieuwen van de gegevensbron.

Samengevat

Power Query biedt een gebruiksvriendelijke interface met een grafische weergave van de toegepaste stappen en een reeks krachtige functies om gegevens te transformeren en te combineren. Het vereenvoudigt het proces van gegevensvoorbereiding en verhoogt de efficiëntie en nauwkeurigheid van gegevensanalyses.